gongyou@jinshaobo.com

L-Acoustics KARA

发布人:管理员  发布日期:2019-03-06 09:30:52


主动2分频音箱LA4X, LA8, LA12X55Hz - 20kHz ([KARA] 预设) 141dB ([KARA] 预设)H x V: 110° x 10° 4LF: 2 × 8’’, 低音反射

HF: 1 × 3’’ 压缩器 使用M-BUMP(i)/KARA-MINIBU 叠放

使用M-BUMP (i)/KARA-MINIBU 吊挂 730 x 250/164 x 482mm 2

27.7 x 9.8/6.4 x 19in 2 26kg - 57.2lbs.2


设备展示 | 成功案例 | 联系方式
地址:北京市朝阳区金盏乡金港南路金河湾东 京ICP备16028651号-1 版权所有:北京金绍博会展服务有限公司
 京ICP备16028651号-1